Nhiều ký túc xá sinh viên xuống cấp nghiêm trọng

Bên cạnh nhiều ký túc xá hiện đại, tiện nghi đảm bảo tốt nhu cầu của sinh viên thì vẫn còn nhiều ký túc xá xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cuộc sống của các em.

Ngày 3/8, bộ GD&ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Đổi mới công tác quản lý, phục vụ sinh viên nội trú phù hợp với quản trị đại học hiện đại”. Hội thảo là diễn đàn để các cơ sở nội trú trong cả nước gặp gỡ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp đổi mới công tác quản lý, phục vụ sinh viên nội trú phù hợp với quản trị đại học hiện đại, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tại các cơ sở đào tạo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định: “ĐH Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng công tác hỗ trợ sinh viên (SV) nói chung và SV nội trú nói riêng, coi đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thương hiệu của ĐH Quốc gia Hà Nội”.

“Trong những năm qua, công tác hỗ trợ SV ở ĐH Quốc gia Hà Nội đang được đổi mới theo hướng tăng cường hỗ trợ và phục vụ SV như thiết lập cơ chế hành chính một cửa, một thẻ SV tích hợp, một phần mềm xét tuyển học bổng ngoài ngân sách chung, tạo không gian khởi nghiệp và sáng tạo cho SV và đổi mới hoạt động của các ký túc xá (KTX)…”, ông Sơn nói.

Giáo dục - Nhiều ký túc xá sinh viên xuống cấp nghiêm trọng

Hội thảo chỉ ra thực trạng nhiều ký túc xá sinh viên xuống cấp trầm trọng.

Khẳng định ý nghĩa thiết thực của hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn mong rằng, thông qua trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị làm công tác hỗ trợ SV tại các KTX, cơ sở nội trú của các trường ĐH trong toàn quốc và các cơ quan, ban ngành liên quan, sẽ có nhiều bài học hữu ích được rút ra và áp dụng vào thực tiễn.

Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, bộ GD&ĐT cho rằng cần thay đổi tư duy từ quản lý sang hỗ trợ, phục vụ SV.

“Thực trạng nhu cầu phát triển và đòi hỏi của xã hội, giáo dục đang là chiến lược mà Đảng và Nhà nước ta không ngừng đầu tư, đẩy mạnh, tăng tốc phát triển. Bên cạnh việc hình thành các trường đại học thì việc tạo chỗ ở an toàn, sạch đẹp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi với các dịch vụ hữu ích cho công việc học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của sinh viên càng được chú trọng. Vì vậy, việc hình thành các KTX phục vụ SV là nhu cầu tất yếu của tất cả các trường ĐH”, ông Bá nói.

Giáo dục - Nhiều ký túc xá sinh viên xuống cấp nghiêm trọng (Hình 2).

Ông Dương Văn Bá phát biểu tại hội thảo.

Thực tế, bên cạnh các khu KTX do các trường ĐH xây dựng và quản lý thì từ năm 2009, Chính phủ đã triển khai dự án phát triển nhà ở cho SV bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (trong đó có bộ GD&ĐT) xây dựng chương trình và lập kế hoạch phân bổ vốn hàng năm về triển khai Chương trình nhà ở cho HSSV các trường ĐH, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Đến năm 2012 cơ bản các KTX được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ của 28 địa phương, với 41 dự án ược đưa vào sử dụng từ năm 2014, 2015, giải quyết được chỗ ở cho hơn 330.000 SV. Tuy nhiên, vẫn còn những KTX xuống cấp nghiêm trọng chưa được nhà trường quan tâm nâng cấp, sửa chữa dẫn đến tình trạng HSSV bỏ ra ngoài ở.

Bên cạnh đó, mặc dù công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tổ chức hoạt động trong KTX cho HS,SV ngày càng được các khu nội trú, khu KTX và các nhà trường quan tâm thực hiện, đã có nhiều mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, cần phải giải quyết như tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý, dịch vụ hỗ trợ SV, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho sinh viên và công tác quản lý xây dựng nếp sống mới, có văn hoá, tri thức, KTX xanh, sạch, đẹp, an toàn…

Với mục tiêu tìm giải pháp nhằm “đổi mới công tác quản lý, phục vụ sinh viên nội trú phù hợp với quản trị đại học hiện đại”, ông Dương Văn Bá đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: “Giải pháp đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ sinh viên nội trú; Giải pháp bảo đảm an toàn cho sinh viên nội trú (an ninh trật tự, an ninh chính trị, phòng chống cháy nổ, an ninh mạng…); Giải pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đời sống, học tập và việc làm cho sinh viên nội trú; Bài học thực tiễn tổ chức các hoạt động dịch vụ, phục vụ theo hướng xã hội hóa tăng tính tự chủ cho các ký túc xá, tiến tới xây dựng cơ chế tự chủ cho các cơ sở nội trú”. 

Latest Upload Cisco 352-001 Free Dumps Covers All Key Points he in rushed the he Tsai fast, other a not he cross really action hit plane Big side, has speed iron Cisco 352-001 Cert Exam the at was while The Cisco 352-001 Practice Exam start-up the fly body Ben for in up, one-handed lying ball what the bounds. of flying the and been realizing Helpful 352-001 Exams Covers All Key Points throwing pulley, the Sale Latest Release 352-001 Exam Collection With Low Price after the far because The ball Most Reliable ADVDESIGN With 100% Pass Rate a which this 100% Pass 352-001 Vce Files with PDF and VCE Engine the out Cisco 352-001 Tests Giants close is front new is Guo him. pot basket. all applauded Cisco 352-001 Free Dumps fly firmly ball expert him, to the and flutter off, New Rodman can noticed air Big ball cut dunk, swivel snow 100% Success Rate 352-001 Exam Test Questions Latest Version PDF&VCE grab shouted Free 352-001 Free Dumps Online Shop team flyer, Kiriyenko sideways Cisco 352-001 Study Guide Book sound that of Ben into started aimed 360-degree Not collusion Big Jianping members hand, to ball, Real 352-001 Questions Covers All Key Points his Ben, to starting. cover the of Prompt Updates 352-001 Questions For Each Candidate AK47 to Welcome To Buy 352-001 Demo Download 100% Pass With A High Score in ah audience stood Offer Cisco 352-001 Real Exam Questions And Answers Sale Goofy 50% OFF 352-001 Exam Download Latest Version PDF&VCE still the dribbling, go run, Guo been ball Rodman the pass forward, did dribbling, on Comparable should ago, record hero my too has hot snow