Đây là dưỡng chất cần thiết thứ 3 cho cơ thể nhưng rất nhiều người lại thường bổ sung thiếu