“Tôi đã hủy hoại bàng quang của mình để rồi phải nhận hậu quả là bệnh són tiểu”