Uống nước vối vào mùa hè chữa được vô khối bệnh nhưng cần hết sức lưu ý những điều này